135 protester mot asylbolig

Kasernen er nå godkjent som bolig for 50 enslige asylsøkere. Naboene frykter bomiljøet blir preget av kriminalitet, prostitusjon og konflikter.