Havnet på tvers i tunnelen

Det kan hende at føreropplæring ikke er så dumt, likevel.