• FOTO: Tor Erik Schrøder

Slik blir Agder-politiet organisert

Politimesteren på Agder, Kirsten Lindeberg, har ikke ombestemt seg. Hun vil fortsatt kutte fra dagens 27 til 11 politistasjonsdistrikt.