NSB vil bruke milliarder på nye tog

NSB har bedt om tilbud på mellom 40 og 60 togsett, som skal erstatte gammelt utstyr og gi økt kapasitet. Togkjøpet blir den største investeringen i NSBs historie.