Fotgjenger påkjørt

Krysset Dronningens gate på rødt lys.