Sammenslåing trynte i Stavanger

Rogaland vil ikke slå seg sammen med Agder og Telemark. Dermed blir det ikke noe stor-region, slik agderfylkene ville utrede.