Utsatte eiendomsskatt

Politikerne utsatte i går spørsmålet om hvordan Kristiansands eiendomsmasse skal omtakseres i forbindelse med endring av eiendomsskatten.