• TIL FOTS: Kusinene Ingrid Bryn Ottersland (15, t.v.) og Åshild Bryn Damsgård (15) var ved godt mot da de startet gåturen mandag. FOTO: Kristin Ellefsen

Går fra Kristiansand til Arendal

Kusinene Ingrid og Åshild startet mandag på gåturen fra Kristiansand til Arendal. Varmen stopper dem ikke fra å fullføre den sju mil lange turen.