Etter mange år med dårlig fysisk og psykisk helse på grunn av kroppspress fikk Carina Carlsen selvtilliten tilbake gjennom danseformen burlesque. Etter mange år med dårlig fysisk og psykisk helse på grunn av kroppspress fikk Carina Carlsen selvtilliten tilbake gjennom danseformen burlesque. Foto: Marco Zimberlin

Vil være en motpol til kroppspresset: – Jeg skylder ingen å se ut som verken det ene eller andre