• Johannes Strømberg (15) fra Mandal er 2. nestleder i Ungdommens Fylkesutvalg Vest-Agder. Han forteller at det var Ungdommens Fylkesutvalg tok initiativ til den digitale skolehelsetjenesten. FOTO: Heida Gudmundsdottir

Vest-Agder får egen «Helsesista»

Til høsten kan elever på videregående i Vest-Agder spør helsesykepleiere om det de lurer på via Snapchat og Instagram. Slik skal de unge få hjelp «der de er».