Albert og Ellen Holte, her sammen med Birkenes-ordfører Guro-Heia i midten, på vei ut av våningshuset på Holte. Det gamle huset står tomt og forfallent. Albert og Ellen Holte, her sammen med Birkenes-ordfører Guro-Heia i midten, på vei ut av våningshuset på Holte. Det gamle huset står tomt og forfallent. Foto: Jacob J. Buchard

Gården står tom og forfaller. Sønnen får ikke overta.