• – Slike begravelser får ikke hvem som helst, sier arkeolog og utgravningsleder Jo-Simon Stokke om de 1000 år gamle gravplassene. Gravplassene skal ha blitt brukt i over 1000 år av mennesker i Søgne under vikingtiden, jernalderen og bronsealderen. FOTO: Jon Berntsen Kåsa

Uvanlige funn i over 1000 år gamle gravplasser

Arkeologer er i gang med utgravinger av gravplasser som vikinger brukte. Gravplassene ved Stokkeland bru i Søgne stammer fra jernalderen og kan ha vært i bruk i over 1000 år.