John Toralf Holmesland og Sondre Bjellås midt i det som skal bli Liberstads park der ulike kulturscener skal etableres. Nå er det ikke sikkert det blir noe av, planene er i alle fall lagt på is. John Toralf Holmesland og Sondre Bjellås midt i det som skal bli Liberstads park der ulike kulturscener skal etableres. Nå er det ikke sikkert det blir noe av, planene er i alle fall lagt på is. Foto: Jarle R. Martinsen

Privatbyen Liberstad trues med tvangsbøter