Psykolog kritisk til uttalelser fra Dagfinn Haarr

foto