• Som det reneste fyrtårnet lyser stjerna opp foran Samkomheia 2 i Vennesla. FOTO: Steinar Vindsland

Stråler på Samkomheia

Julehuset til familien Borgersen på Samkom i Vennesla lyser opp i mørketiden.