• DEN LENGSTE: Broa fra Haus til Mosby er omtrent 200 meter lang og lengst av de to som nå trues av tidens tann. FOTO: Lars Hollerud

Broene henger på nåde

Hengebroene i Torridal synger på siste verset. Brukerne håper inderlig på et par nye.