• Sentral rolle: Velger Dagrun Eriksen å gå for en ny periode på Stortinget, ønsker hun seg en sentral rolle om partiet kommer i posisjon. Hun nevner selv parlamentarisk leder som en mulighet. FOTO: Reidar Kollstad

Dagrun Eriksen taus om renominasjon

Til tross for kritikk, vil Dagrun Eriksen (KrF) vente til over sommeren før hun gir beskjed om hun stiller på KrFs liste ved stortingsvalget i 2013. Blir hun med, ser hun for seg en sentral rolle etter neste valg.