• Byutviklingsstyret utsatte høydediskusjonen for gruppebehandling. Fra venstre Cecilie Nissen (V), Sicilie Kristin Kanebog (H), Helene H. Knudsen (H), Eivind Haaland (KrF) og byplanlegger Tone Iglebæk. FOTO: Lars Hoen

Gårdeiere ba om timeout

Politikerne utsetter høydedebatten i Kvadraturen etter innstendig oppfordring fra investorer og gårdeiere i sentrum.