Politiloggen tirsdag 1. mai

Politiet i Agder har hatt sin fulle hyre med å håndtere feststemte sørlendinger.