• Når Kristiansand nå opplever nedgang i biltrafikken, er det på grunn av den omstridte rushtidsavgiften som ble innført i september. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lovet at Kristiansand kan fjerne avgiften hvis de finner andre tiltak som får ned biltrafikken. FOTO: Kjetil Nygaard

Kan takke oss selv for rushtidsavgiften

Kristiansand har ført en politikk som gjør det nødvendig med rushtidsavgift for å hindre trafikkvekst. Det mener forskningsleder Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.