• - En slik sak handler også om følelser. I kommuneplanen har vi sagt at vi vil være egen kommune, men sånne vedtak gjelder bare til det fattes nye, sier ordfører Åse R. Severinsen (H), her sammen med til venstre Arild E. Berge (V) og Torfinn Kleivset (KrF) utenfor det nye rådhuset på Tangvall. FOTO: Vegard Damsgaard

Søgne + Songdalen = dejlig?

Søgne-politikerne reiser til Danmark for å finne svar på om sammenslåing med Songdalen er "lækkert".