Mange småpartier stiller liste til stortingsvalget

16 partier har levert inn liste i Vest-Agder, og 15 partier har levert i Aust-Agder. Og partifloraen favner bredt.