• SAMARBEID: Kristiansand Katedralskole Gimle (KKG) er den eneste skolen i Agder som tilbyr undervisning i kinesisk i dag. Gjennom et samarbeid med KKG, kan ungdomsskoleelever også få undervisning i faget. Her fra en time i kinesisk på skolen. Lærer Luying Wang Belsnes går rundt i klassen og hjelper til. F.h: Karim Dassouli, Helene Lauvland, Kristine Gunstvedt (bakerst), Inger Helene Mosland, Kaja Jacobsen, Gakei Lee, Kristian Brattland, Tina Rasmussen. FOTO: Anne Smith Lorentz

Kinesisk på timeplanen

Snart kan ungdomsskoleelever i Kristiansand få opplæring i kinesisk.