— Vi sier jo Setesdals heiene , eller egentlig Setesdals heiane . Men det er ingen tvil om at det dreier seg om fjellterreng. Tregrensen markerer skillet, og selv om den har krøpet litt oppover i min tid, ligger løypenettet i all hovedsak på oversiden – mest mellom 900 og 1100 meter over havet, mellom Byglandsfjord og Bykle, sier Harald Flå.

50 år i heia

Friluftsmannen har passert 70 år. I mer enn 50 av dem har han travet rundt i de nevnte Setesdalsheiene. Det gjør neppe noen annen bymann ham etter. Og slett ingen bankmann, som Flå var lenge.

— Jeg forlot yrket i 1991 for å bli daglig leder i Kristiansand og Opland Turistforening, KOT. Den jobben hadde jeg i 17 år, inntil jeg ble pensjonist, Foreningen rundet for øvrig 125 år og skiftet navn til DNT Sør i 2012, forteller Harald Flå.

Inspeksjonstur

Pensjonist, nåvel. Sprekingen leder stadig vekk fellesturer i fjellheimen. Og i disse dager legger han og fire-fem kumpaner ut på sin årlige vinterinspeksjonstur i DNT Sørs hyttenett.

— Vi begynner fra Berg i Valle, svinger innom Stavskarhytta og tar første overnatting på Bossbu. Så går vi videre til Svartenut og Øyuvsbu for andre overnatting. Deretter blir det Josephsbu, Gaukhei og ned til Tjønndalen i Langeid. Den klassiske vestheituren; vi sjekker at alt er i orden før påskeinnrykket.

SETESDALSTRAVER: Harald Flå, her unntaksvis i sin egen stue, (riktignok med et fjellbilde bak seg,) har vandret Setesdalsheiene på kryss og tvers i over 50 år. Han var også hovedmannen bak bokpraktverket "Vandringer i Setesdal Vesthei", som kom ut i 2008. Foto: Rune Øidne Reinertsen

Fra hytte til hytte

Påskeinnrykk, ja.

— I tidligere tider ønsket mange å ligge fast på ei av hyttene i påska. Det er nesten slutt, men interessen for å gå fra hytte til hytte har holdt seg. På årsbasis har vi mellom åtte og ti tusen overnattinger på hyttene våre, 1/3 om vinteren og 2/3 sommer og høst.

— Folk følger merkede og kvistede løyper?- Ja. Det gjør at også de som ikke er veldig fortrolig med bruk av kart og kompass, kan føle seg sikre.

— Mye fint å se underveis?

Mektige fjell

— Du verden. Det kan være mektige fjell, som Urdalsnuten på 1434 meter over havet, eller Svarvarnuten som reiser seg 400 meter rett opp fra Stavskarhytta, til 1378 meter. Og den som har øynene med seg, får kulturopplevelser i form av spor etter fordums tiders ferdsel og stølsdrift. Skjønt, det er ikke lenger siden enn at jeg selv har sett aktiv stølsdrift, minnes Harald Flå.

IKKE UNDERVURDERE: Er man fjellvant og godt utstyrt, tåler man også litt dårlig vær i fjellet. Men forholdene skal ikke undervurderes. Her har Harald Flå kommet fram til hytta etter en strabasiøs skitur. Foto: Privat

— Din egen favorittur?

Skifter stadig

— En særegen kvalitet ved Setesdalsheiene er det småkuperte, stadig skiftende landskapet, ispedd utallige vann. Skulle jeg velge meg ett bestemt strekk, måtte det nok bli det mellom Stavskar og Bossbu. Der er naturen ekstra mektig.