Kjøkkenbrann i Froland

To personer kjørt til legevakten for en sjekk.