Fant huset fullstendig endevendt

Boliginnbrudd i Hornnes, mens huseier var på jobb.