• VIL SJEKKE: Leder av kontrollutvalget Vidar Kleppe er kritisk til kommunens bruk av eksterne rådgivere, og har bedt kommunerevisjonen gå gjennom kommunens utgifter til konsulenter. FOTO: Reidar Kollstad

Revisjonen gransker konsulentutgiftene

Kommunerevisjonen skal granske konsulentutgiftene i Kristiansand kommune. Millionsprekken i rådhuskvartalet blir en sentral del av rapporten.