• AVSLAG I ALSVIKA: Sjøbodene med nærmere 40 kvadratmeter bruksareal ligger like ved tunnelåpningen på Flekkerøy, og var del av et makeskifte på 80-tallet. Hvis byutviklingsstyret sier nei torsdag, vil eierne vurdere å klage vedtaket inn for Sivilombudsmannen. FOTO: Kjartan Bjelland

Her er det ikke lov å overnatte

Eierne av disse "hyttene" avga grunn til Flekkerøytunnelen i bytte mot sjøbod. Men plan— og bygningsetaten sier de er bygd for sent.