• FOTO: Tormod Flem Vegge

- Følger med hele natta

Oppsynsmennene i ingeniørvesenet holder øye med veiforholdene både dag og natt.