• Ved nyttår forsvinner de gule bussene.

Bussen legges ned ved nyttår

Etter anbudstapet for Nettbuss Sør velger Bussen Trafikkselskap AS å legge ned selskapet.