• ILDSJEL HEDRET: Trener for Gimletrolls PHU-lag Leif Emanuelsen gjennom 28 år ble onsdag 31. oktober overrakt Frivillighetsprisen 2012 av ordfører Arvid Grundekjøn. Prisen deles med Elin Wikstøl Andersen, dirigent i Rabakoret. FOTO: Mette F. Roth

Frivillighet som livsstil

Trener for Gimletrolls PHU-lag Leif Emanuelsen brenner for håndball og integrering av psykisk utviklingshemmede. Det blir det Frivillighetspris av.