• GODKJENT: Tre menigheter har fått tillatelse til å starte opp kristen privatskole i Kristiansand. Lars Agnar Rosten, administrativ leder i Filadelfia, er en av initiativtakerne bak den nye skolen, som kan få opp til 350 elever. FOTO: Jon Anders Skau

Ny Oasen-skole i Kristiansand

De tre menighetene som vil starte kristen privatskole øst i Kristiansand, har fått planene sine godkjent. Nå starter arbeidet med å finne tomt og bestemme når skolen skal åpne.