• Sørlandet sykehus skal styrke kompetansen på tinnitus.

Skal bli bedre på tinnitus

Sørlandet sykehus vil styrke tinnituskompetansen hos helsepersonell på landsbasis.