• Inhabil: Saksbehandler Arnfinn Håverstad er funnet inhabil i det videre arbeidet med skjærgårdsparken i Søgne fordi kona hans skal bake brød ved Verftet i Ny-Hellesund til sommeren. ?Sånn som systemet er, blir det vanskelig å engasjere seg i noe som helst av det som foregår i bygda, sier Håverstad. FOTO: Reidar Kollstad

Brødbaking gjorde saksbehandler inhabil

Saksbehandler Arnfinn Håverstad i Søgne kommune er funnet inhabil på grunn av sin tilknytning til Verftet i Ny-Hellesund. Brødbakst er årsaken.