Redusert straff i Hovet-saken

De tre tiltalte i Hovet-saken har fått sin straff redusert med seks måneder etter behandling i Høyesterett. Alle er dømt til ubetinget fengsel i to år og seks måneder.