• FOLKEHELSE: Forprosjektet som skal kartlegge stier og veier langs Lillesands kyst er i gang. Her i Lauvika på Trøe ligger forholdene allerede til rette, med den gamle veien som går til Vestre Vallesverd. Janne Johnsen, prosjektleder i Midt-Agder Friluftsråd, avdelingsingeniør Ole Martin Aanonsen i Lillesand kommune og Per Svein Holte, daglig leder i Midt-Agder friluftsråd, gleder seg over prosjektet, som skal sikre allmennheten tilkomst til sjøen. FOTO: Hildegunn Mellesmo Aslaksen

Nå får Lillesand kyststi fra øst til vest

Lillesand kommune kartlegger en kyststi langs hele kystlinjen fra Grimstad grense til Kristiansand. Alt skal skje i samarbeid med grunneiere i strandsonen.