• IDEALIST: Håvard Raustøl jobber til daglig i Nrk Sørlandet på Tangen. Men mye av fritiden går med som frivillig i Kirkens Ungdomsprosjekt. FOTO: Inger M. Witteveen

Meningsfull fritid som frivillig

Hver onsdag kveld henger Nrk-mannen Håvard Raustøl (37) fra Kristiansand med ungdommen.