• GODBITAR: Pål Dale syner fram godbitane. Her heng lammelår, lammesadel, sider og bog. Røyken ligg tjukk frå bjørkeveden i røykomnen. FOTO: Johs. Bj rkeli

Røyker kjøt på gamlemåten

Det ryk frå ein gamal bygning på Dale i Valle. Det er Pål Dale (68) som røyker lammekjøt slik dei allstødt har gjort det i Systog Dale.