• KONSERVATIV: Øivind Benestad (midten) vil kjempe for at Agder får en biskop som sier nei til å vie homofile. Her i samtale med to andre medlemmer i bispedømmerådet, Geir Ivar Bjerkestrand (tv) og Martin Jakobsen.

Bispekandidater vil vie homofile

Bare to av de tre som er nominert til å bli biskop i Agder sier klart nei til å vie eller velsigne homofile par.