• TRIST TILTAK: Ordfører og styreleder Arne Thomassen og administrerende direktør Arne Johan Johnsen likker ikke å måtte si opp flere mennesker nå like før jul. Det er første gang den 20 år gamle attføringsbedriften må si opp ansatte. FOTO: Mai Linn Opseth Tronstad

11 berørte av Avigo-oppsigelser

Fordelt på helt eller delvis stillingsreduksjon for elleve ansatte, forsvinner til sammen seks fulle stillinger hos attføringsbedriften.