• På dette verkstedet lager elevene rammer til bildene sine. Til venstre: Sosialfaglig koordinator Perry Helmundsen og fotostudent Silje Horverak Fjermeros (19).

Ingen endte hos NAV

76 prosent av 2010-elevene ved Gateakademiet valgte mer skolegang, de resterende 24 prosentene fikk seg jobb. Ingen gikk ut i arbeidsledighet.