Stenger vei i Grimstad

Kommunen har bestemt seg for å stenge snarveien for gjennomkjøring ved Midtskips i Grimstad.