• Sørlandet Sykehus har ulike tilnærming til utredning av ADHD i Kristiansand og Arendal. Nye tall viser at Aust-Agder ligger nær landsgjennomsnittet i antall ADHD-diagnoser per tusen barn, mens Vest-Agder gir aller færrest diagnoser. FOTO: Tore-André Baardsen

Dobbelt så ofte ADHD-diagnose til barn i Aust-Agder som i Vest-Agder

To fylker, men ett sykehus. Nye tall viser at sjansen for å få ADHD-diagnose er dobbelt så stor for barn i Aust-Agder som i Vest-Agder.