– Nedslående hvor lite kunnskap det er om ytringsfrihet