– Vi synes rett og slett det er uforsvarlig å holde skolene åpne, sa ordfører Robert Cornels Nordli under en pressekonferanse tirsdag klokken 12.00.

TUNG AVGJØRELSE: Ordfører Robert Cornels Nordli har tatt en avgjørelse som berører mange elever i Arendal. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Elever som har foreldre med samfunnskritiske roller og som går i 1., 2. og 3. klasse vil kunne få tilbud i skolebygningene på Rykene oppvekstsenter og Strømmen oppvekstsenter. De to skolene er valgt fordi de er både skole og barnehage.

Lunderød skole og ressurssenter for utviklingshemmede elever holdes åpen.

Ellers er skolene stengt ned gjennom onsdagen, og elever tilbys hjemmeundervisning via PC.

– Kan det bli stengt også torsdag?

– Det må vi se på, svarer ordføreren.

KAN BLI TRANGT: – Ikke gå i veibanen selv om gangstier og fortau ikke er brøytet. Det kan føre til farlige situasjoner, sier ordfører Nordli. Her et glimt fra Myrene mandag kveld med gående nettopp i bilveien. Foto: Irene Hegge Guttormsen

– Ikke gå i veien

Han viser til trafikktrøbbel som en av årsakene til stengingen.

Mange fortau, samt gang- og sykkelveier brøytes ikke siden mannskapene har hovedfokus på å sørge for at bilveiene er åpne slik at nødetater, hjemmesykepleie og andre kan komme seg fram.

– Vi oppfordrer folk til ikke å gå til fots i veibanen da dette kan skape farlige situasjoner. Vi har fått meldinger fra brøytemannskaper om at det har vært nære på, sier ordføreren

Et stort presseoppbud med både NRK, Tv2 og VGTV er til stede i Arendal tirsdag. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Holder barnehager åpne

Kommunale idrettshaller stenges også tirsdag og onsdag.

De kommunale barnehagene planlegges derimot holdt åpne onsdag.

Årsaken er at mange med barn i barnehagene, også er ansatt i samfunnskritiske stillinger.

– Derfor prøver vi så langt det lar seg gjøre å holde de åpne, sa ordføreren under pressekonferansen.

STENGT: Rundt 500 elever og 70 ansatte på Nedenes skole skal jobbe digitalt onsdag. Slik så det ut tirsdag midt på dagen. Foto: Frank Johannessen
HØY SNØ: Inngangspartiet ved barneskolen på Nedenes. Foto: Frank Johannessen
SIST GANG. Her er rektor Olav Vikse foreviget da pandemien slo til og han måtte sette i sving med digital undervisning. Nå skjer det igjen. Foto: Agderposten arkiv

Rektor er forberedt

Rektor ved Nedenes skole, Olav Vikse, sier at skolen er forberedt på slike situasjoner.

– Vi har jo hatt pandemi og har digitale verktøyer og kompetanse. Nå bruker pedagogene deler av planleggingsdagen i dag til å forberede onsdagen, sier han til Agderposten.

På Nedenes er det cirka 500 elever og 70 ansatte.

– Har alle med seg PC hjem?

– Ja, det er iallfall meningen at de skal ha det. Nå vil vi sende ut informasjon på Visma og It´s learning så tror vi dette skal bli bra. Vi har jo gjort dette før, sier rektor Olav Vikse og viser til mars 2020 da koronaen kom.

Selv sitter han innesnødd innerst i en lang vei.

HALLER STENGER: Det blir liten håndball i Nedeneshallen et par dager nå – vanligvis er det full rulle der. Foto: Frank Johannessen

2. januar er skolene, og flere av barnehagene, i Arendal kommune stengt på grunn av planleggingsdager. Kun fire av de kommunale barnehagene holder åpent.

Dermed har det vært knyttet stor spenning til hvorvidt skolene stenges også onsdag.

STENGES: Asdal skole som har elever fra 1. til 10. trinn i snøføyka tirsdag. Ordinær skole stenges onsdag, men Lunderød skole og ressurssenter som er et skoletilbud til utviklingshemmede elever, holder åpent. Foto: Irene Hegge Guttormsen

Jobber med å åpne veier

Arendal kommune hadde også gjennom mandagen møter i kriseledelsen som innbefatter et bredt utvalg av representanter fra kommunale tjenester.

De besluttet blant annet å stenge ned SFO og flere kommunale institusjoner, for å bruke tirsdagen til å åpne veiene i Arendal best mulig for trafikk.

Åpner alle p-hus

For å unngå at fastkjørte biler i veibanen hindrer brøytesjåførene i å gjøre jobben sin, melder ordførere tirsdag at alle parkeringshus i sentrum nå er åpne og gratis, ikke kun to slik det var mandag.

– Det vil være gratis parkering til torsdag 4. januar kl. 24:00. Vi oppfordrer alle til å bruke parkeringshusene slik at brøytebilen kommer fram, sier han.

Rettelogg kl. 12.37: Agderposten skrev først «elever som går i 1. og 3. klasse» slik ordførere sa det på pressekonferansen. Han endret det siden til 1. til 3. klasse.