Pårørende om bofellesskap: – Det er grov omsorgssvikt sånn som kommunen holder på