I «Tollboden 1827» skal det vrimle av spisegjester