Setter inn kriseteam i to kommuner etter alvorlig bilulykke med mindreårige