Konsert kom ut av kontroll. Fikk kraftig reak­sjon.