Barne­hage­streiken trappes opp ytter­ligere. Flere ansatte i Kristian­sand tas ut

foto